VARMT VÄLKOMMEN

Skandinavisk Omsorgsservice AB är ett serviceföretag som bygger på förtroende, service, flexibiltet och kvalitet. Vi tillhandahåller ett boende för personer med beroendeproblematik (Kustbohemmet) och ett särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar (Valöhemmet).

Vi är det lilla företaget där ledning och medarbetare arbetar sida vid sida. Vår verksamhetsidé är att omsätta våra erfarenheter och kompetenser till fördel för våra uppdragsgivare och brukare.

Det vi erbjuder är högst personlig service och stöd full av mellanmänsklig värme och respekt, faktorer som ger den enskilde möjlighet att växa och utvecklas som människa. Det är det som skiljer det lilla bolaget från andra.

Lassaad Ben Naceur - VD

Läs mer om vår verksamhet