VAlöhemmet

Valöhemmet  är en verksamhet som bedrivs av Skandinavisk Omsorgsservice AB som har tillståndsbevis för enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att bedriva sådana boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket samma lag.

Målgrupp

Valöhemmet är ett särskilt boende för personer( Män och kvinnor) med psykiska funktionsnedsättningar. Våra klienter har många gånger ett förflutet där missbruk har förekommit.

Antal platser

Vi erbjuder 10 lägenheter  i olika storlekar 47-67 kvadrat meter. Alla lägenheter har eget handikappanpassat badrum, kök, vardagsrum och sovrum. Vi har tillstånd att ta emot par om behov finns eftersom vissa lägenheter är så stora som 67m
Verksamheten ligger mellan Gimo och Östhammar , ca 25 min från Uppsala.

Möbler

Lägenheterna har en bas möblering, klienter som önskar använda egna möbler är välkomna att göra det.

Internet

Alla lägenheter har wifi-anslutning.

Gemensamma ytor

Verksamheten  har ett stort gemensamt kök, vardagsrum och matsal
Vi har även en tvättstuga, hobbyrum och en stor trädgård ( ca .1 hektar)  där vi ämnar driva upp grönsaker i växthus, en volleyboll plan, en studsmatta och en snickeriverkstad.

Bemanning

Verksamheten har dygnet runt bemanning.

Klientarbetet / Metoder och förhållningssätt

  • Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att insatser och bemötande ska vara aktivt stödjande istället för hjälpande och inte ta över det som personen själv har förmåga att klara av..
  • Vi utgår ifrån klientens mål och planerar arbetet hand i hand med klienten.  Arbetet är högst individuellt vilket innebär att vi behandlar varje ärende för sig oberoende av andra klienter.  Insatser som vi ger kan variera i innehåll och i insatslängd.
  • Salutogent förhållningssätt: I vårt arbete utgår vi från Brukarens styrkor och förmågor för att stärka Brukarens identitet och självkänsla, att kunna välja sin egen väg, att kunna stå emot grupptryck och göra hälsofrämjande val.

    - Vår filosofi utgår från ett salutogent förhållningssätt som bygger på Aaron Antonovskys teori om KASAM, det vill säga känslan av sammanhang. Känslan av sammanhang är starkt ihopkopplad med att Brukaren upplever sin tillvaro som meningsfull, begriplig och hanterbar. Har Brukaren en stark känsla av sammanhang så bidrar det till en bättre upplevelse av hälsa, minskar effekterna av stress och sammantaget så skapar det en grund för Brukaren att tro på den egna förmågan.
  • Valöhemmet  tillförsäkrar goda levnadsvillkor och skapar varaktiga och samordnade insatser. Våra insatser anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt. 
  • I enlighet med våra normer och uppdragsgivarens långsiktiga mål ska våra verksamheter främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet så att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Mål med verksamheten

Verksamhetens mål är att ge människor med psykiska funktionsnedsättning ett värdigt liv i en trygg miljö med personal dygnet runt. Vi ger stöd till den enskilde att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor som att till exempel handskas med sina symptom och att klara av att sköta sitt hem.

- Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att insatser och bemötande ska vara aktivt stödjande istället för hjälpande och inte ta över det som personen själv har förmåga att klara av..

Valöhemmet  tillförsäkrar goda levnadsvillkor och skapar varaktiga och samordnade insatser.  Våra insatser anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vår ideologi
En humanistisk ideologi präglar hela vår verksamhet. Vi är övertygade om att människan oavsett psykosocial status alltid har en egen inneboende bejakande drivkraft i positiv riktning, med potent och oupphörlig utvecklingsmöjlighet. Detta är och ska förbli grundstenen för vår människosyn och denna positiva inställning ska genomsyra bemötandet och omhändertagandet av den enskilda brukaren.

Priser
Priser kan variera något beroende på uppdragsomfattning  och upplägg, dvs. om kommunen vill dela upp kostnaden i en omsorgsdel, en hyresdel och ev om klienten ska ha självhushåll eller erbjudas mat på verksamheten

VD
Lassaad Ben Naceur
Telefon: 08-121 474 80
Mobil: 070-778 01 01
vardgivare@gmail.com

Lassaad Ben Naceur

Driftchef
Lassaad Ben Naceur
Telefon: 070-778 01 01

Monica Bonde Eriksson

Föreståndare
Monica Bonde Eriksson
Telefon: 017-351 177
Monica@valohemmet.se