Våra värderingar

⦁ Ett gott bemötande
⦁ Delaktighet och inflytande för den enskilde över insatsernas utformning, innehåll och utförande
⦁ Tydlig information, även till anhöriga/gode män
⦁ Kontinuitet för den enskilde
⦁ Professionalism och serviceanda
⦁ Pålitlighet och trygghet
⦁ Rättssäkerhet
⦁ Tillgänglighet